. . . . . . . . . . . . tänkvärda tänkta tankevirvlar blandade med kreativt känslosamma känslor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .och uppriktigt uppmuntrande uttryck

22 oktober 2010

Om vilsna, föraktfulla människobarn

"Låt oss förenas mot dumheten. Låt oss undvika att provoceras av litenheten. Låt oss alla vända våra blickar mot förtryck och människoförakt. Låt oss gå in i framtiden med raka ryggar och med gemensamma krafter möta dem som inte har förmågan att se, känna och förstå sin nästa."

(en bön från Svenska kyrkans sida för böner)

15 oktober 2010

Tänkta tankvärdheter

"En mänsklig varelse är en del av den helhet som kallas universum, en del som är begränsad i tid och rum. Denna varelse upplever sig själv, sina tankar och sina känslor som något skilt från resten, ett slags optisk villa. Denna villa är ett slags fängelse för oss, som begränsar oss till våra personliga önskningar och tillgivenhet för några få personer i vår närhet. Vår uppgift måste bli att befria oss från detta fängelse genom att vidga vår cirkel av medkännande till att omfatta alla levande varelser och hela naturen i dess skönhet."

(Albert Einstein)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...