. . . . . . . . . . . . tänkvärda tänkta tankevirvlar blandade med kreativt känslosamma känslor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .och uppriktigt uppmuntrande uttryck

30 april 2012

Söndra och härska

10 strategier som används dagligen för att manipulera oss

En lista över 10 strategier som används dagligen av eliten för att manipulera oss. Baserat på arbete av den amerikanska lingvisten Noam Chomsky, förklarat och översatt av Pelle Hansson.

1 - Distraherings strategin

Den viktigaste faktorn för social kontroll är distraherings strategin. Genom översvämning av obetydlig information och kontinuerliga störningar avleder man allmänhetens uppmärksamhet från viktiga frågor och förändringar som beslutas av den politiska och ekonomiska eliten. Distraherings strategin är också viktig för att hålla allmänheten intresserad av grundläggande kunskaper i naturvetenskap, ekonomi, psykologi, neurobiologi och cybernetik. "Håll allmänhetens uppmärksamhet distraherad från verkliga sociala problem. Fängsla dem med frågor utan verklig mening. Håll allmänheten upptagen, upptagen, upptagen, ingen tid att tänka, tillbaka till gården och andra djur." (citat ur texten 'Silent weapons for quiet wars'.) 

2 - Skapa problem och erbjud lösning

Denna metod kallas också "Problem-Reaktion-Lösning." Ett problem skapas med intention att orsaka en viss reaktion från allmänheten för att sedan vara hjärnan bakom de åtgärder som accepteras. Till exempel: låt våldet utvecklas i städerna, eller arrangera blodiga attacker så att allmänheten accepterar viktiga säkerhetslagstiftningar och politiska agendor på bekostnad av friheten (* upproret i Tottenham). Eller skapa en ekonomisk kris så att tillbakagång av sociala rättigheter och nedmontering av offentliga tjänster accepteras som ett nödvändigt ont (* händer just nu).

3 - Strategi degradering

För att få dem att acceptera degradering tillförs förändringar gradvis år efter år under en längre tid. Det var på detta sätt radikalt nya socioekonomiska förhållanden (nyliberalismen) infördes under 1980-talet och 1990-talet: den minimala staten, privatisering, otrygghet, flexibilitet, massarbetslöshet, löner som inte längre garanterar en anständig inkomst - förändringar som hade orsakat en revolution om de tillämpats på en gång. 

4 - Strategin för beviljande

Ett annat sätt att göra ett impopulär beslut acceptabelt är att presentera det som "nödvändigt ont". Få allmänhetens acceptans en längre tid innan förändringen implementeras. Det är lättare att acceptera en framtida uppoffring än en omedelbar. För det första eftersom inga omedelbara ansträngningar krävs. För det andra har allmänheten, de stora massorna, alltid en tendens att naivt förvänta sig att "allt kommer att bli bättre i morgon" och att uppoffringen som krävs kan undvikas. Detta ger allmänheten mer tid att vänja sig vid tanken på förändring och accepterar den motvilligt när det är dags. 

5 - Tala till folket som om de vore barn

Den mesta reklamen som riktar sig till allmänheten använder argument, tecken och ton passande för barn eller mentalt funktionshindrade. Ju mer betraktaren ska föras bakom ljuset, desto mer antas en barnlik ton. Varför? "Om du tilltalar en person som om han vore 12 år eller yngre, kommer det med viss sannolikhet ett svar eller en reaktion med den kritiska kapaciteten motsvarande en 12-åring eller yngre.” (citat ur "Silent weapons for quiet wars".) 

6 - Attackera genom känslan

Att utnyttja den känslomässiga aspekten är en klassisk teknik för att orsaka en kortslutning av rationell analys som i sin tur eliminerar individens kritiska förmåga. Dessutom kan användningen av det känslomässiga registret öppna dörren till det omedvetna för att där distribuera idéer, önskningar, rädslor, tvång, eller framkalla beteenden. (* massvaccinationen mot svininfluensan bland annat.)

7 - Håll allmänheten okunnig

Se till att allmänheten inte förstår tekniker och metoder för hur de kontrolleras och förslavas. "Kvaliteten i utbildningen som ges till de lägre sociala klasserna ska vara så dålig och medioker som möjligt så att kunskapen hos den övre samhällsklassen är och förblir ouppnåelig.” (citat ur "Silent weapons for quiet wars.") 

8 - Uppmuntra medelmåtta

Få allmänheten att tro att det är fashionabelt att vara dum, vulgär och obildad. 

9 - Stimulera automatisk egen skuld

Få individen att tro att han ensam bär skulden för sin egen olycka på grund av brister i hans intelligens, hans förmågor, eller hans ansträngningar. I stället för uppror mot det ekonomiska systemet, känner sig individen hjälplös och skuldsätter sig själv. Detta leder till ett depressivt tillstånd där en av effekterna är hämmad handlingskraft. Och utan handling - ingen revolution! 

10 - Vet bättre än individen själv

Under de senaste 50 åren har snabba framsteg gjorts inom vetenskapen. Framsteg som genererat växande klyftor mellan den offentliga kunskapen och den som ägs och används av den härskande eliten. Tack vare biologi, neurobiologi och tillämpad psykologi, har "systemet" haft en avancerad kunskap om människan både fysiskt och psykiskt. Systemet känner den vanliga människan bättre än han känner sig själv. Detta innebär att i de flesta fall har kontrollsystemet en högre och större makt över individen än individen själv.

15 april 2012

Den ökända hästen från Troja

Min dator har äntligen fått komma hem efter att ha invaderats av trojanska hästar, och även om det inte kändes särskilt roligt så är jag ändå glad att datorn klarat sig i 8 år utan några problem eller kraschningar. Förhoppningsvis kan vi klara oss framöver ett tag till nu. Det var förmodligen efter att jag började använda Google Chrome som de små hästarna kunde ta sig in i datorn, så nu finnes här ingen Chrome på datorn mer utan den, och också Firefoxen, har raderats från datorn. Dagen har tillbringats med att uppgradera Internet Explorer och försöka få en överblick över datorn och lägga in förlorade länkar samt annat smått och gott. Nu har jag större förståelse för varför Explorer varit så "besvärlig" och i fortsättningen kommer den att få vara hur besvärlig den vill för jag uppskattar skyddet denna krånglighet ger. Kan också rekommendera Microsoft Security Essentials som är ett gratis antivirus- och skyddsprogram för de som har Windows som operativsystem i sina datorer och de två gratisprogrammen CCleaner och Defraggler från Piriform. Stora bamsekramar till mina datordoktorer Rolf, Susanne och Christer som hjälpte min dator att bli frisk igen! ♥De trojanska hästarna fortlever och sprider sig i dagens samhälle som aldrig förr och jag undrar vad Karl Gerhard hade tyckt om det och om människan någonsin ska lära sig. En sak är säker - jag lär aldrig förstå mig på de omogna hackers som håller på med att konstruera och sprida virus och trojaner lika lite som jag kan förstå de politiker och människor som stödjer dagens "trojanska hästar". Det börjar med att trampa på sjuka, handikappade, arbetslösa och pensionärer, och om det tillåts fortgå lär vi snart ha krig igen, men det är väl det de vill de trojanska hästarna och de tigande som bara tittar på för sin egen plånboks skull.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...