. . . . . . . . . . . . tänkvärda tänkta tankevirvlar blandade med kreativt känslosamma känslor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .och uppriktigt uppmuntrande uttryck

9 december 2011

Dagens citat

"I mourn the loss of thousands of precious lives, but I will not rejoice in the death of one, not even an enemy. Returning hate for hate multiplies hate, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that."

(Martin Luther King Jr.)

6 december 2011

Dagens citat

“I could die for you. But I couldn't, and wouldn't, live for you.”

(Ayn Rand, "The Fountainhead")

3 december 2011

Dagens citat

“Of all the preposterous assumptions of humanity over humanity, nothing exceeds most of the criticisms made on the habits of the poor by the well-housed, well-warmed, and well-fed.”

(Herman Melville)

2 december 2011

Skapandet av det judiska folketDen israeliska professorn Shlomo Sand föreläser om innehållet i sin bok "The Invention of the Jewish People" som utmanar den rådande uppfattningen om staten Israel och det judiska folket. En lång, men mycket intressant och viktig historisk föreläsning.

Läs mer i:
Skapandet av det judiska folket - Shlomo Sand
The Invention of the Jewish People - Shlomo Sand

23 november 2011

Internets dödsstöt

Från alla möjliga håll höjs ropen på ett censurerat och reglerat Internet, och land efter land inför huvudstupa restriktioner trots stora protester från folkvalda och befolkning. Detta är dödsstöten för yttrandefriheten, en bekämpande av demokratiska rörelser och stryper ett fritt informationsflöde som ger människor möjlighet till insikt och förståelse via nyheter och konstnärliga och kreativa verk. Läste en mycket intressant artikel på Journalisten.se skriven av journalisten Kjell Häglund och rekommenderar den som en stunds tankeväckande information.

Citerar artikeln:
"Jag följde hearingen via en skakig direktsändning på representanthusets hemsida och trodde inte mina öron när Michael O’Leary, högsta hönset i USA:s filmlobby (givetvis inbjuden), stod inför politikerna och inte bara berömde lagen utan avfärdade kritiken mot den med denna huvudlös retorik:”Internet fungerar faktiskt fortfarande i Iran och Kina.”Ja, ni läste rätt. Kinas internetcensur framhålls numera som ett föredöme i den amerikanska kongressen. Och politiker efter politiker ställde sig därefter upp under hearingen och visade hur duktigt bearbetade de blivit, i åratal, av O’Learys organisation MPAA."

Läs artikeln: "Lagen som hotar spränga sönder internet" av Kjell Häglund

Simons katt försöker få en liten kattlur

17 november 2011

Vaselin - för härligt abstrakta effekter!Om man som jag älskar abstrakta bilder så får man en riktig inspirationskick av den här videon med tips om hur man kan använda vaselin på ett billigt filter för att få fram konstnärliga bilder.

22 oktober 2011

Är det fett att gå ner i vikt?Jag börjar misstänka att företagens annonsmakare numera använder sig av Google Translate på grund av hur det svenska språket används i en del av Facebook-annonserna. Är jag ensam om den känslan?

14 oktober 2011

Var och vem får man fotografera?Rättelse: Polis och ordningsvakt har inte rätt att begära att du raderar bilder på minneskortet.

9 oktober 2011

2 oktober 2011

Hjälpstickan


Hjälpstickan jobbar för behövande och hemlösa och de har nu ett samarbete med Garntjänst under oktober månad, som innebär att alla som skickar in eller lämnar in sina bidrag med namn och adress får ett garnpaket med garner från Garntjänst. Så kika in hos dem för mer information!

Reclaim Photography

10 september 2011

Bra sås reder sig själv!Att bearnaise är gott visste jag men inte att det kunde förlänga sommaren! Så nu vet ni vad ni har att göra om ni vill ha kvar sommaren! :D

9 september 2011

GrannsämjaKort, koncist och väldigt lätt att missförstå!
Facebook-annonser i ett nötskal? :)

3 september 2011

Fler smarta idéer?Jättebra uthyrningsidé när man bor i en etta med kokvrå på 38 kvm med tre katter! 750 kr/natten eller mer är ju som hittat då! ;) Behöver jag tillägga att det är en Facebook-annons? :D

19 juli 2011

En gudomlig jämlikhet

Utdrag ur boken “Book Of Enoch: Angels, Watchers And Nephilim ” av dr A. Nyland i egen översättning och jag har brutit upp texten i stycken för att den ska bli mer lättläst:

“Adam, den första människan. Adam är ett ord som helt enkelt betyder “människa”. Ovanstående uttalande visar på översättningsförvirringen mellan engelskan och Skriftens originalspråk. Versen betyder faktiskt, “Gud skapade adam (den mänskliga rasen) till Guds avbild – Gud skapade den som en avbild av Gud, Gud skapade dem till man och kvinna och välsignade dem och kallade dem människor (adam) på dagen som de skapades.” Ordet “Adam” som vi ser i engelska översättningar av Första Moseboken är bara en “transkribering”*, som resulterat i att hebreiska bokstäver överförts till engelska bokstäver. Översättningen är “människa”, person/-er av båda könen. Hebreiska har grammatiskt genus. Många har språk har grammatiskt genus men engelskan har inte det. I engelskan, använder vi bara ord som “han” och “hon” när vi talar om personer, och vi försöker hitta det biologiska könet hos dessa personer så att vi vet om vi ska referera till en särskild person som “han” eller “hon”. I språk som har grammatiskt genus, har alla substantiv, oavsett om de refererar till personer, ett genus. Hebreiskan har två genus och grekiskan har tre. Dessa språk använder pronomen som “han” och “hon” med substantiv, som exempelvis bord, träd, och sjö. Ett pronomen medföljer ett substantiv till vilket det refererar till. Detta är vad som menas med att “ett pronomen korrelerar med sin försats”. Vi behöver veta vilket grammatiskt genus som substantivet har för att veta vilket pronomen som ska användas. Det är oerhört viktigt att notera att grammatiska genus inte överensstämmer med biologiskt kön – det kan göra det, men bara genom slumpen. Således är det grekiska ordet för “gammal kvinna” ett neutrum. Men om vi översatte en grekisk mening om en gammal kvinna till engelska, så skulle vi inte referera till den gamla kvinnan som “det” utan som “hon”. Det grekiska ordet för “skyttevärn” är femininum, men på engelska vore det fånigt att referera till skyttevärnet som “hon”. Vi gör bara inte så i engelskan. Engelskan är olik hebreiskan och grekiskan. På hebreiska är ordet adam maskulinum. Det innebär att det måste ha ett maskulint pronomen precis som ordet hand (även en mans hand) på hebreiska är feminint och måste ha ett feminint pronomen. Återigen så har detta inget med det biologiska könet att göra.

I redogörelsen för adam i Första Moseboken (1 Mos 1:27) anges “Gud skapade människan till Guds avbild. I Guds avbild, skapade Gud oto.” Oto är singularis maskulinum ackusativt pronomen som korrelerar med adam, människan. Det måste vara maskulint genus för att överensstämma med pronomenets genus. Det ersätter helt enkelt ordet adam. På engelska säger vi “honom” eftersom traditionen påbjuder att det biologiska könet på adam var maskulint och för att det engelska språket inte refererar till en person som “det”. Versen fortsätter, “Till man och kvinna skapade gud otam.” Otam är pluralis ackusativt pronomen utan genus. Grammatiskt refererar det till adam, mänskligheten. Således betyder versen, “Gud skapade mänskligheten till Guds avbild. Gud skapade den till Guds avbild, Gud skapade dem som man och kvinna.” Alltså skapade inte Gud mannen först, Gud skapade människan först, mänskligheten. Gud skapade inte en man först för att identifiera mänskligheten med den mannens namn. Föregående vers, 26, uttalar, “Låt oss göra adam… och låt dem regera.” Adam behandlas här som ett kollektivt substantiv, som korrelerar med ett pluralt verb, alltså den mänskliga rasen. Återigen, händelsen nämner inget singulärt maskulinum.

Första Mosebok 1:27 beskriver skapelsen av adam. Om substantivet är kollektivt kan det antingen korrelera med ett pluralis eller singularis pronomen. Det betyder att vi inte vet om grammatiken innebär att substantivet betyder “människa”, det vill säga att den första människan var androgyn (som gamla traditioner antyder) eller om substantivet betyder “mänsklighet”. Därför vet vi inte om en singular androgyn “människa” skapades eller om “mänskligheten”, i form av man och kvinna, skapades. Längre fram redogörs för både män och kvinnor i termen adam. Adam är den generella termen för människor, både män och kvinnor. I slutet av första kapitlet är alla referenser till adam i pluralform. Andra Mosebok 2:5 anger att det inte fanns någon adam att odla marken, att människor ännu inte skapats. Versen påpekar att människor är de enda varelser på jorden som bearbetar jordmånen. Det finns ingen manlig referens i versen. Andra Mosebok 2:7 berättar att Gud skapade adam från stoft, andades in livets andedräkt i näsborrarna, och att adam var en levande varelse. Vi vet inte om det är ett kollektivt eller singulärt substantiv (och grammatiskt kunde det vara antingen eller), och inget kön anges. Andra Mosebok 2:8 säger att Gud satte adam i trädgården. Återigen måste det maskulina pronomenet anges för att överensstämma med det grammatiska genuset, till skillnad mot i engelskan där ett maskulint pronomen skulle indikera en manlig person. I verserna 16-17 talar Gud till adam. Vid detta tillfälle omfattas adam fortfarande av båda könen. I Andra Mosebok 2:18-19 säger Gud, “Det är inte bra för adam att vara ensam, jag kommer att utse en lämplig hjälpare för den.” Igen så korrelerar det maskulina personliga pronomenet i hebreiskan med det grammatiska genuset i hebreiskans substantiv adam. Det översätts vanligen med “han” i engelskan eftersom folk har antagit att adam var en man. Det finns inget i det grammatiska som indikerar att adam var man, och djuren framförs först som lämpligt sällskap. Det fanns ingen initial uppfattning om att den kvinnliga delen av rasen saknades. Det finns ingen uppfattning, grammatiskt eller på annat sätt, att adam är en man.

I Andra Mosebok 2:20, namngav adam djuren. Adam presenteras här i hebreiskan nu som en singulär person, men fortfarande finns inget som föreslår att adam inte var både man och kvinna. I vers 21, försänker Gud adam i en djup sömn och tar ut den kvinnliga andelen från den. (På hebreiska tsal’ot, på grekiska pleura, som syftar på faktorn, portionen, det är endast senare rabbinska traditioner som har “revben”.) I vers 22, formar Gud det som han tagit från adam till en isha (kvinna) och för henne till adam. I verserna 23 och 24, skiljs ordet isha (kvinna) från ish (man). Det är första gången som orden för kvinna och man uppenbaras i redogörelsen. Adam är nu en ish, och blir individen Adam. Men betydelsen av ordet adam har inte förändrats, han är människa. Ja, han är nu vid denna tidpunkt också en man, men ordet adam betyder “människa”. Den kvinnliga andelen togs ut ur människan, adam, och blev en isha. Någon kan ta bort en bit paj från en hel paj, men det resterande kallas fortfarande paj. Den behöver inte byta namn bara för att en bit har avlägsnats.

Följande vers refererar till de två nya individerna som ish och isha, man och kvinna. Däremot uppenbarar sig inte namnet Adam förrän i femte kapitlet. Detta har liknande språk som första kapitlet där adam skapas till Guds avbild, som man och kvinna. Detta följs av ett viktigt uttalande. Efter att man och kvinna presenteras, välsignar Gud dem, och ger dem namnet adam: “Gud skapade dem till man och kvinna och välsignade dem och kallade dem människor (adam) på dagen de skapades.” Således är det tydligt att ordet adam inte har någon manlig bibetydelse. När termen till slut appliceras på den manliga individen Adam, är det genom termen ish som används för att markera manlighet. Således är Adam nu en man, men ordet “Adam” betyder inte man utan betyder fortfarande “människa”. Det hebreiska ordet adam refererar inte särskilt till män: det betyder “människa”, “mänsklighet”, och syftade till slut på Evas man, men hans namn var “Människa”. Ja, han var en manlig människovarelse, men hans namn var inte “Man” på hebreiska, det var “Människa”.

 

 

* = en överföring från ett alfabet till ett annat

23 juni 2011

Godis är gott!Facebook-annonserna fortsätter att sprida glädje i nätvärlden via annonsmakarnas små galenskaper. Här uppmanas vi att göra godis och samtidigt störa de rädda barnen... eller har jag helt missuppfattat det hela? Det kanske handlar om fisk? :) I alla fall så har jag en del recept för gottesugna i min bakblogg ifall ni ändå vill göra lite gott.

Gamla gubbar kan

21 juni 2011

Tips från ett bemanningsföretag!Nu verkar de ha fattat vad det handlar om på ett av våra bemanningsföretag - det gäller att stå ut! ;)

21 april 2011

Påskupproret mot utförsäkringarnaVill bara passa på att påminna om Påskuppropet mot utförsäkringarna som ordnas på många olika platser i Sverige på Annandagen den 25:e april vid olika tidpunkter. Besök gärna hemsidan på Facebook för att se var och när det hålls i din stad! Påskuppropet växer och frodas i vårsolen - äntligen vaknar fler och fler människor upp inför orättvisorna som sker mot de sjuka i samhället och det är riktigt hjärtevärmande!

15 april 2011

En liten tanke

Det har i tidningar gått ut en varning för ett virus som cirkulerar på Facebook - och det är väl inget ovanligt i sig - men i kommentarer kring detta har jag genomgående sett att folk tycker att det är rätt åt de som klickar på "fel" länkar eller råkar få virus i datorn och det håller jag absolut inte med om. Jag tycker inte att det är fel att vara lättlurad, utan jag tycker det är fel att lura och göra andra människor medvetet illa. Att vara lättlurad innebär inte per automatik att man är "dum" utan kan betyda att man inte är van vid Internet eller att man faktiskt har en slags ärlighet i sig och att man "går på" saker för att man själv i sin tur inte skulle göra andra illa på samma sätt. En tanke som slog mig så här på förmiddagen denna dag...

11 april 2011

De sovande politikerna *)

"Tyvärr är det här alldeles sant och inte en ond dröm" skrev en Facebook-kompis om utförsäkringarna och hon har alldeles rätt i det. Jag lever varje dag i en enda sjuk och ond dröm sedan jag utförsäkrades i maj 2010 och det är inte ens jag som skapat denna mardröm utan några politiker som verkar sova i någon slags verklighetsfrämmande och sadistisk låtsasvärld där man sparkar på de som redan har det svårt och gynnar de som redan har det bra. Det är så långt ifrån medmänsklighet och solidaritet man kan komma.

När försäkringskassans handläggare informerade mig om att jag bara hade 18 månader kvar i försäkringen sa hon samtidigt att det skulle finnas särskilda jobb för oss som utförsäkrades. Jag frågade henne då om regeringen skulle fixa fram dessa jobb inom 18 månader till alla oss som skulle utförsäkras och hon sa att de i alla fall inte fanns just vid den tidpunkten och så såg hon lite generad ut.

Nu har de där 18 månaderna gått och jag är utförsäkrad och arbetslös (eftersom min arbetsgivare svek löftet om fortsatt anställning) och för närvarande stämplar jag. Men tyvärr har jag inte så många stämpeldagar kvar eftersom det drogs stämpeldagar när jag hade aktivitetsstöd under de sex månader som jag hade en halvtidsanställning. Tyvärr så klarar jag mig inte ekonomiskt trots a-kassa och har därför fått söka försörjningsstöd, vilket hela tiden avslagits av olika anledningar och regler. Två månader utan ersättning från a-kassan har ju knappast hjälpt min situation, och ställer numera också till det även när jag försöker ansöka om försörjningsstöd. Spiralen nedåt går ack så fort när den väl börjar och det kommer att leda till att jag måste ansöka om skuldsanering eller låta alla räkningar gå vidare till kronofogden för utmätning och medan allt detta sker så väntar jag fortfarande på de där specialdesignade jobben som regeringen utlovade enligt försäkringskassan... men de lär väl utebli eftersom regeringen sover sött i sin alldeles verklighetsfrånvända drömvärld.*) syftar på Fredrik Reinfeldts bok "Det sovande folket"

29 mars 2011

Boktips!

Spionen på FRA
av Anders Jallai

“Lite väl grabbigt” var min första tanke när jag började läsa boken. Kvinnor finns bara med i det perifera och då antingen som sexobjekt eller besvärliga före detta fruar eller som nedsättande könsskällsord mellan män. Så tröttsamt! Har vi inte kommit längre än så?!

En annan sak som slog mig direkt var att alla figurer i boken med ett -ssonefternamn stavas med ett “s” som om boken skrivits enbart för att kunna gå hem som bok och film i den engelsktalande delen av världen och inte för att faktiskt berätta något om vad som pågått de senaste 30-40 åren inom underrättelsetjänst och regeringsmakt. Cash is king?

Språket är visserligen lättläst men också oengagerande, blekt och ytligt. Berättelsen saknar djup och spänningsuppbyggnad och romanfigurerna känns klichéartade särskilt huvudpersonen som mestadels framstår som författarens alter ego så som han skulle vilja ses av andra beundrande konspirationssuktande män (och kvinnor).

Innehållsmässigt blir det lite väl mycket konspirationsteori för att jag ska kunna tycka att det är trovärdigt till och med för en så kallad spänningsroman. Varenda statsminister (oavsett höger- eller vänsterinriktning) har varit patetiska nickedockor till CIA tills Sverige såldes ut av Palme till ryssarna på 80-talet och det var också därför han mördades av CIA. Det är i alla fall den insinuationen som jag kommer fram till - och allt detta kommer naturligtvis att behandlas i nästa bok. Cheferna i de olika underrättelsetjänsterna är antingen enkelspårigt perversa eller psykopater med hybris, statsministrarna är allihop svaga och maktlösa USA-marionetter trots att en av de mest legendariska av dem samtidigt skulle ha gått Stalins ärenden, och som för att riktigt dra växlar på andra bok- och filmframgångar så görs också kopplingar till GRU-avhopparen Zalachenko(*) som för att befästa denna berättelses rätt att existera. Cash is king!

Svagheten med boken är blandningen av det så kallade faktat med uppdiktningen, vilket gör att det mest känns som ett konspiratoriskt skvaller och skitsnack snarare än en eggande upplevelse för fantasin och sinnena. Den känns mest som ett taffligt försök till att kopiera Da Vinci-koden i sekulär miljö, fast sämre.

När man läser en bok i den här genren så går det naturligtvis inte att låta bli att göra jämförelser med “de stora elefanterna”, men varken Stieg Larsson eller Jan Guillou har något som helst att frukta – särskilt om de två efterföljande böckerna är i samma stil. Hade detta varit ett utkast eller en skiss hade jag sagt: “Gör om, gör bättre!” men nu får vi istället hoppas på att de efterföljande två böckerna är mer givande och intressanta och att de blir något mer än bara förströelse för stunden i brist på något annat roligare.


♥ ♥

 

(*) = Zalachenko är en avhoppare från GRU som figurerar i Stieg Larssons Millenniumtrilogi

20 mars 2011

Reservdelar

Köp min gamla Volvo 740 eller hjälp till att sälja den! Den behöver ett nytt hem som kan ta och fixa till den... eller ta isär den i småbitar... eller vad som nu föredras! :)

Annonsen på Garaget.org

Uppdatering 27 mars - bilen är nu såld!

28 februari 2011

Katt i klister - Simon's CatMina missar blir betydligt vildare än så här om en tejpbit fastnar på dem. Senast det hände min gråa missa lekt med en kartongtejp som fastnade i svansen på henne och hon sprang som en galning fram och tillbaka i lägenheten tills hon gav upp och kom fram till mig så att jag fick dra bort den från svansen. Det visade sig att hon hade ännu en tejpbit på sig men den satt tydligen inte lika irriterande till för den kände hon knappt av förrän jag drog bort den. Katter är underbara!

18 februari 2011

Musik igen med Midnight TedsSå kul att det finns så mycket bra musik i Närke och också att Studiefrämjandet i Kumla verkligen går in för detta och utökar möjligheterna för musikintresserade att få spela och ha roligt. Bara detta med rockskolan de ska starta är ju helhäftigt! Tänk om det hade funnits på min tid! :) Min egen musikaliska karriär bestod av att bli utskälld av pianoläraren för att jag spelade på gehör så att jag tappade både lusten och självförtroendet. Undrar hur många som varit med om det? Tror tyvärr det var rätt vanligt i de kommunala musikskolorna förr. Skönt att det blivit bättre och att valmöjligheterna är fler för de som växer upp numera och som vill spela musik!

15 februari 2011

Nu är de igång igen!

... det "superkvinnliga" företaget på Facebook alltså... de som inte gillar "orenheter" som rynkor.


Den här gången påstår de att det inte finns japanska kvinnor med rynkor, vilket var mycket lätt att motbevisa. :-D Jag behövde bara googla och så fick jag fram den här bildskörden. Behöver jag tillägga att jag tycker rynkor är vackert?!

Läs mer här:
Bli fri från orenheter
Googlesökningen

13 februari 2011

Tangerin

Det finns många bra band runtomkring i Närke. Senast länkade jag till folkrockpunkbandet Winchester Widowmakers och idag blev jag tipsad om popbandet Tangerins låt "Slåss som Ingo". Riktigt bra pop!

Klicka här för att lyssna!

Klicka här för att se videon!

10 februari 2011

Upprop för ett rättvist och hållbart ekonomiskt system

"Ge mig kontroll över en nations pengar
och jag bryr mig inte vem som skriver lagarna."
(Mayer A B Rothschild, grundaren av Rothchilds världsomspännande bankimperium)


Citat från nätverkets sida:
"Vill du kunna påverka hur ekonomin styrs? Vill du se ett rättvist finansiellt system som ger alla ekonomisk trygghet? Vill du ha ett stabilt system som tillgodoser både människans och planetens behov? I så fall, kanske du vill stötta dessa förslag:

Nonviolent Network for Monetary and Economic Reform är ett nätverk som arbetar för ett system som är rättvist, demokratiskt och hållbart. Vi ser en förändring av penningsystemet som nyckeln till ett samhälle där alla har möjlighet att tillgodose sina behov. Penningsystemets utformning är vår tids absolut viktigaste uppgift att lösa för den avgör vår möjlighet att leva i harmoni med varandra och möjligheten för livet på planeten att fortgå."

Om du vill skriva på uppropet klicka här.

BiologikunskaperDen här annonstexten från den ack så tacksamma reklammarknaden på Facebook kan tolkas på olika sätt. Undrar om författarna läste biologi i skolan? Allt möjligt verkar i alla fall lösa sig bara man köper boken! ;-)

7 februari 2011

Boktips!

Vapendragaren 1 & 2
av Brian Garfield (och bokens huvudperson)

En spionroman i två delar som handlar om Churchills personlige vapendragare och spion med kodnamnet Christopher Robin och vad som utspelas under andra världskriget ur hans synvinkel. De båda träffas av en slump när han är 11 år och river ner den stenmur som Churchill håller på att bygga upp i sin grannträdgård och fyra år senare utför pojken sitt första uppdrag som spion i Belgien. Boken är mycket lättläst och beskriver pojkens vänskap med Churchill men framförallt hur snabbt en ung pojke kan tvingas växa upp till en effektiv och kallblodig krigsmaskin om nöden eller vänskapen kräver det.

* * *

Direkt från kameran...

... skriver en del fotografer ofta om sina bilder. Varför?

En del kanske gör det av någon slags snobbism för att skryta om sina egna kunskaper för att visa att de minsann inte behöver någon teknik för att förbättra sina bilder.

Andra fotografer kanske gör det för att visa att de inte kan eller vill hantera bildbehandlingsprogram, som exempelvis Photoshop.

Medan en del kanske gör det bara för att konstatera sitt arbetssätt och vill berätta om sin konst och hantverk.

Vad betraktaren sedan anser och tycker om bilderna är ändå upp till var och en. ;)

28 januari 2011

Boktips!

Skriften från Sakkara
av Pauline Gedge

Boken handlar om hur girighet och törsten efter kontroll får faraos son, en magiker och präst, att göra de mest vansinniga saker och offra vad som helst för att komma över andlig kunskap i form av guden Thots skriftrulle för att kunna tala med djuren och behärska liv och död. En väldigt sorglig historia som påminner om mänsklighetens svagheter men som ändå inger ett hopp om den fria viljan och insiktens makt.

♥ ♥ ♥Galileos dotter
av Dava Sobel

En bok som väcker mycket känslor - allt från fascination och stor beundran inför Galileo och hans oförtröttliga uppfinningsrikedom, knivskarpa logik och fantasi till upprördhet och helig vrede inför påvarnas och inkvisitionens fullkomligt vidriga behandling av en djupt troende kristen människa som de berövade allt utom hans tro på Gud, sanningen, den nya vetenskapen som han skapade och hans kärlek till sin äldsta dotter, sin familj, sina lojala vänner, studenter och beundrare över hela Europa. Till och med efter hans död hämnades påven genom att vägra honom begravning enligt hans önskemål och bannlysa hans böcker ända in på 1800-talet, ändå minns världen Galileo men inte påven ifråga. Hans dotter, syster Maria Celestes brev finns bevarade och visar på en mycket ömsint kärlek mellan far och dotter och hur viktigt och ovärderligt hennes stöd var för hans forskning och bokutgivning ända fram till hennes förtidiga död. En mycket läsvärd och tankeväckande bok!

♥ ♥ ♥ ♥The Fall of Atlantis
av Marion Bradley Zimmer

Det var svårt att komma in i det speciella, utbroderade och poetiska språket, men när jag väl gjort det så var det en behaglig läsning med tankvärda påminnelser om människans girighet, även när det gäller andlig kunskap, och varför man inte ska påskynda sin andliga utveckling innan man är mogen för den. Väldigt välskriven med spännande handling! Läsvärd!

♥ ♥ ♥ ♥Liftarens guide till Galaxen
av Douglas Adams

Jag hörde så många superlativ och den höjdes så till skyarna att jag nog hade alldeles för höga förväntningar på den. Så när jag började läsa den så tyckte jag den var tråkig och svår att komma in i med sitt röriga upplägg och sitt minst sagt splittrade persongalleri, men efter att galaxens president (Zaphod Beeblebrox) dyker upp så vänder det plötsligt och boken, eller snarare böckerna, blir bättre och roligare allteftersom handlingen, eller bristen på handling beroende på hur man ser det, utvecklas. Själv tycker jag att de senare böckerna är bättre eftersom de är mer filosofiskt inriktade och väcker tankar om universum och mänsklighetens beteende. Visserligen har jag inte samma syn på Gud som författaren, men upptäckte ändå att vi hade liknande tankegångar om mänskligheten och dess beteende. Böckernas totala brist på en röd tråd och den galna engelska humorns underfundigheter tycker jag väldigt mycket om - särskilt den underliggande filosofin.

♥ ♥ ♥ ♥

25 januari 2011

Årets bild

Bättre sent än aldrig, heter det ju och på sista dagen av tävlingen så fick jag ändan ur vagnen och röstade i tävlingen "Årets bild" på Terje Hellesøs blogg. Uj, så svårt det var! Valde bland nio härliga bilder men kombinerade till slut både tanke och känsla för att få fram ett beslut.

... och en av dessa bilder röstade jag på, men vilken kan jag väl inte avslöja heller! :)

Läs mer här:
Årets bildTerje Hellesøs blogg

22 januari 2011

The Winchester Widowmakers

Det var ett tag sedan jag hade nå't musikaliskt i bloggen, men det tar jag igen med råge nu och presenterar härmed The Winchester Widowmakers! Lyssna och njut!

Hitta fler artister som The Winchester Widowmakers Myspace Music

15 januari 2011

PM om återkallelse av människan!

Tillverkaren av mänskliga varelser återkallar alla enheter som tillverkats, oavsett produktionsår, på grund av en allvarlig defekt i den primära centralkomponenten i hjärtat.

Detta beror på en funktionsstörning i de ursprungliga prototypenheterna, med kodnamnen Adam och Eva, vilket resulterat i reproduktion av samma defekt i alla efterföljande enheter.

Denna defekt har den tekniska termen “Subsekventiell Ytterst Negativ Direktion”, mer välkänt som “S.Y.N.D.”.

Några andra symptom inkluderar:
1. Riktningsförlust och vilsenhet
2. Vulgära röstmässiga utbrott
3. Minnesförlust angående sitt ursprung
4. Brist på frid och glädje
5. Själviskt eller våldsamt beteende
6. Depression eller förvirring i den mentala komponenten
7. Rädsla
8. Avgudadyrkande
9. Upproriskhet

Tillverkaren, som varken är ansvarig eller skyldig till denna defekt, tillhandahåller fri auktoriserad reparation och service för att korrigera denna SYND-defekt.

Teknikern, och tillika reparatören, Jesus, har generöst nog erbjudit sig att bära hela bördan av dessa överväldigande reparationskostnader. Inga extra avgifter tillkommer!

Telefonnumret för all reparation i alla riktnummerområden är:
B-Ö-N

Väl uppkopplad, var vänlig och överför din börda av SYND genom en procedur av ÅNGER. I nästa steg, ladda ner FÖRSONING från den tekniske reparatören, Jesus, in i hjärtkomponenten.

Oavsett storlek på SYND-defekten, så ersätter Jesus den med:
1. Kärlek
2. Glädje
3. Frid
4. Tålamod
5. Vänlighet
6. Godhet
7. Trofasthet
8. Mildhet
9. Självbehärskning

Var vänlig läs bruksanvisningen, B.I.B.E.L.N. (Betrodda Instruktioner Bevarar Enheternas Liv Nu) för fler detaljer om handhavandet av dessa åtgärder.

VARNING:
Ett fortsatt användande av dessa mänskliga enheter utan korrigering, ogiltigförklarar alla produktionsgarantier, utsätter enheten för faror och oräkneliga problem och resulterar i att den mänskliga enheten kommer att beslagtas permanent.

För kostnadsfri nödlägesservice, kontakta Jesus.

FARA:
De mänskliga enheter som INTE besvarar detta återkallande kommer att skrotas i värmeugnen.

SYND-defekten kommer inte att tillåtas inträde i Tillverkarens anläggning, Himlen, för att förhindra smittspridning i densamma.

Tack för din påpassliga uppmärksamhet!,
GUD, Tillverkare

PS. Var vänlig och meddela andra om detta viktiga återkallelse-PM när möjlighet ges. DS.

- Okänd författare, enligt min egen fria tolkning och översättning -

Engelsk version

6 januari 2011

Är en Humanist automatiskt human?

Läste inlägget "Jag var självmordsbombarens fritidsledare" av Eduardo Grutzky på Newsmill och fick en del att tänka på för bara den självförhävande titeln säger en del. Visst kan det låta bra att förbjuda "religiösa skolor" vid första anblicken? För alla som läser tänker naturligtvis främst på fanatiskt styrda skolor, men om vi ska förbjuda religiösa skolor på grund av att extremister använder religion som ett svepskäl borde vi inte då också förbjuda politiska skolor på grund av terrorister använder politik som ett svepskäl?

Fanatiker använder bara det som råkar finnas till hands, oavsett om det är politik, näringsliv, ateism, religion, andlighet, filosofi, medicin, naturvetenskap eller något annat och det är oerhört viktigt att förstå detta och ett öppet samhälle har sina problem men ger också möjligheter - att se de som begår brotten och missbrukar sin makt oavsett inom vilket ämnesområde de rör sig.

Citat från inlägget:
"Samhällets reaktion borde vara att stödja alla demokratiska, sekulära organisationer som bevisligen - och inte bara på pappret - arbetar för kvinnorättigheter, barnrättigheter och för mänskliga rättigheter.

Samhället borde omedelbart stänga alla religiösa skolor, kriminalisera tvångsäktenskap, skärpa straffen för olika hedersbrott och samtidigt strypa allt ekonomisk stöd till alla religiösa organisationer, oavsett om det kommer från utlandet eller från myndighetshåll i Sverige."


Observera ordet sekulära som utesluter alla andliga och religiösa trosuppfattningar och som sedan följs av kravet på att stänga alla religiösa skolor för att sedan övergå i ett oövertänkt uttalande som drar alla religiösa organisationer över en extremistisk kam. Vad händer då med exempelvis Hoppets Stjärna, Röda Korset och Svenska Kyrkans organisationer samt andra kristna hjälporganisationer? För att inte tala om de svenska frimurarnas hjälporganisationer eller scouterna eller andra organisationer som är kristna, har ett kristet ursprung, har kristna eller andra andliga trosvärderingar? Eller alla de judiska, muslimska, buddhistiska, hinduistiska hjälporganisationer som jag personligen inte känner till. Och hur hade han tänkt att detta skulle kunna "bevisas" och vilka ska utföra denna "bevisning"? Även detta att blanda självklarheter som övergrepp mot människor med den egna organisationens agenda är också ett välkänt grepp som gör att uttalandet inte är särskilt genomtänkt för att komma från en så kallad "rationell" ateist.

Men varför stanna vid religiösa skolor? Varför inte också förbjuda politiskt styrda skolor? För ett frestande steg A leder ofta till ännu mer lockande steg B. Vad innebär själva tankesättet i ett större perspektiv egentligen? Vem ska göra urvalet och var ska gränserna gå? Till slut hamnar vi i ett Stalinland där inga politiska, religiösa eller filosofiska rörelser får finnas.

Fast vid närmare eftertanke så kan nog inte en styrelseledamot i förbundet Humanisterna kräva en stängning av politiskt styrda skolor för då skulle det inte bli några skolor kvar. Våra kommunala skolor är ju trots allt styrda av politiska partier och då skulle ju inte heller detta ateistiska förbund kunna sprida sin "sekulära tro".

Men jag kanske helt missuppfattat det hela, så läs gärna artikeln och fundera på vad du känner inför det som står där, vad som finns på ytan och vad som står mellan raderna. Som jag upplever det så är tydligen en "Humanist" inte alltid så human som de själva vill framställa sig eller tror sig vara.

Artikel:
"Jag var självmordsbombarens fritidsledare"
av Eduardo Grutzky
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...