. . . . . . . . . . . . tänkvärda tänkta tankevirvlar blandade med kreativt känslosamma känslor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .och uppriktigt uppmuntrande uttryck

24 oktober 2007

Att komma igen

När man varit sjukskriven i åtta år så är ett år en oerhört kort tid att ta sig tillbaka på och bara den insikten är väldigt stressande - att man kan riskera att stå där utan halv inkomst om man anses vara arbetsförmögen till 50 % efter ett år och det kan göra att många människor inte vågar satsa fullt ut och jag förstår de som inte vågar eller orkar med att kämpa också med detta förutom att ta sig tillbaka från, eller med, sin sjukdom i bagaget.

Om det visar sig att man har arbetsförmåga på exempelvis 50 % så är enda chansen efter ett år att man, förutom halv sjukersättning, blir anställd på 50 % och så att man överhuvudtaget har någon möjlighet att livnära sig. När jag på mötet med arbetsförmedlingen och försäkringskassan påtalade detta såg jag i deras ögon att de kände till och förstod denna oro, men att deras händer var bundna av nuvarande regler.

Skulle det däremot visa sig att en arbetsgivare är positivt inställd och vill göra någon form av anställning så kan arbetsförmedlingen antingen erbjuda stöd till arbetsgivaren upp till 80 % av lönen eller om jag förstått det rätt så kan arbetsgivaravgiften också hållas inne i ett visst antal år eller så många år man varit sjukskriven.

Så jag får väl hoppas att jag först och främst hittar en bra arbetsplats och att någon lösning kan ske efter ett år.

1 kommentar:

Per sa...

Ja efter så lång tid som sjukskriven kan jag tänka mig att det är en stor omställning att börja jobba överhuvudtaget. Det var det för mig efter ett par år bara.
Ändringar i rutiner och den egna upplevda identiteten förutom formalia som skall ordnas såsom papper och beslut om vad/var och hur du skall jobba.
Men jag tror att du fixar detta.
Jag skrev en kommentar men det var på din gamla blogg.
Sami, SkallePer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...