. . . . . . . . . . . . tänkvärda tänkta tankevirvlar blandade med kreativt känslosamma känslor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .och uppriktigt uppmuntrande uttryck

24 mars 2010

GränsöverskridningJag vet inte vad det beror på, men jag verkar överskrida gränser. Åtminstone har det hänt två gånger hittills medan jag haft 3 som mobil nätleverantör och det händer ungefär vid samma tidpunkt - då halva månaden har gått. Irriterande är det i alla fall, särskilt som de extra avgifterna oproportioneligt rusar iväg så att de kan komma att överstiga själva månadskostnaden för den totala bredbandsavgiften. Fast nu har jag i alla fall skaffat den enda fasta avgiften de har så att månadsavgiften inte kan överstiga deras satta gränsvärde, som jag fortfarande inte fått någon kläm på än så länge. I alla fall verkar hastigheten vara helt ointressant eftersom snabbheten inte ökat nämnvärt från deras basabonnemang till deras maxabonnemang, utan det är den här mystiska överskridande dataöverföringsgränsen som är intressantast i sammanhanget och det gemensamma för båda abonnemangen jag provat hittills är jag lyckas överskrida gränserna trots att deras kundtjänst försäkrade att "det borde räcka" för mig när jag särskilt frågade om detta. Hoppas att deras försäkran om att jag inte behöver betala mer än månadskostnaden stämmer bättre! :o)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...